Εγκυμοσύνη περίοδος

Η Περίοδος και η σχέση της με την εγκυμοσύνη

Η φύση έχει προβλέψει για τη διατήρηση του ανθρώπινου γένους. Ήδη πριν γεννηθεί ένα κοριτσάκι, οι δύο σάλπιγγες του περιέχουν ανά 200.000 άωρα ωάρια. Από τα 200.000 μόνο 400 ως 500 ωριμάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Τόσο συχνά, επομένως, υπάρχει και η πιθανότητα μιας εγκυμοσύνης.

Η περίοδος ωστόσο δεν περιορίζεται στα κυρίως γεννητικά όργανα, αλλά κατευθύνεται απ' το κεντρικό νευρικό σύστημα, και συγκεκριμένα απ' το μεσεγκέφαλο και απ' την υπόφυση. Το κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλεί στις σάλπιγγες τη δημιουργία μιας ορμόνης, η οποία επιτρέπει εναλλάξ την ωρίμανση του ωαρίου σε μια απ' τις ωοθήκες. Το ωάριο είναι ένα μοναδικό κύτταρο με πυρήνα, πρωτόπλασμα και μεμβράνη. Αλλά έχει μια σημαντική διαφορά από όλα τα άλλα κύτταρα του σώματος : έχει μόνο 23 χρωμοσώματα ενώ τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού έχουν 46 χρωμοσώματα.

Περίοδος και χρωμοσώματα

Τα χρωμοσώματα είναι οι φορείς των κληρονομικών εξωτερικών σημαντικών γνωρισμάτων, αλλά και των κληρονομικών ιδιοτήτων του χαρακτήρα. Αυτά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται πάντοτε κατά ζεύγη. Το ωάριο της γυναίκας και το σπερματοζωάριο του άντρα περιέχουν, ωστόσο, μόνο 23 χρωμοσώματα. Όταν το ωάριο γονιμοποιείται απ' το σπερματοζωάριο, τότε αποκαθίσταται πάλι ο κανονικός αριθμός των 46 χρωμοσωμάτων.

Κάθε ωάριο χρειάζεται 14 ημέρες μέχρι να ωριμάσει. Αναπτύσσεται μέσα στο ωοθυλάκιο του, συγκεντρώνει θρεπτικές ουσίες στο πρωτόπλασμα, και όσο περισσότερο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ πιέζεται η λεπτή μεμβράνη του ωοθυλακίου, μέχρι που σχίζεται. Απ' τη στιγμή εκείνη αρχίζει να κινείται το ωάριο. Το ωάριο έχει εμπλουτιστεί κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του με ό,τι χρειάζεται για την πρώτη εποχή μετά τη σύλληψη. Ο κώδωνας της σάλπιγγας αναστρέφεται πάνω στην ωοθήκη, στην οποία ωρίμασε το ωάριο, το παραλαμβάνει και έτσι ωθείται απ' το λεπτό τρίχωμα προς τα κάτω, προς τη μήτρα. Η διαδρομή πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε 48 ώρες..

Στο μεταξύ η μήτρα έχει προετοιμαστεί για το ωάριο και την εγκυμοσύνη, σαν να έχει αυτό ήδη γονιμοποιηθεί. Συγκεντρώνει αίμα και θρεπτικές ουσίες στην πληθώρα των αιμοσφαιρίου του εσωτερικού βλεννογόνου χιτώνα της. Αυτός με τη συγκέντρωση του αίματος διογκώνεται, παχαίνει και γίνεται μαλακός .

Εγκυμοσύνη - σύλληψη ή συνέχεια περιόδου

Εάν το ωάριο γονιμοποιηθεί ( σύλληψη ) καθ' οδόν προς τη μήτρα, τότε κολλά στη λειτουργική στιβάδα του βλεννογόνου χιτώνα της μήτρας κι έτσι αρχίζει η εγκυμοσύνη . Εάν το ωάριο δε γονιμοποιηθεί, τότε η μήτρα απορρίπτει όλα τα αποθέματα ως άχρηστα. Η λειτουργική στιβάδα του βλεννογόνου χιτώνα, που είναι ήδη παχύτατη, καταστρέφεται και ανοίγουν τα μικρά αιμοσφαίρια. Εντός 3 ως 5 ημερών κατά την περίοδο αποβάλλονται περίπου 60 ως 120 γραμμάρια αίματος.

Αυτή η αιμορραγία είναι η περίοδος ή έμμηνη ροή , και μετά απ' αυτή η μήτρα δημιουργεί ένα νέο επίστρωμα για το βλεννογόνο χιτώνα. Και ο κύκλος αρχίζει απ' την αρχή με την διαφορά ότι τώρα ωριμάζει ωάριο στην άλλη ωοθήκη. Εάν για μια οποιαδήποτε αιτία δεν είναι σε θέση η μία ωοθήκη να παράγει ωάρια, τότε αναλαμβάνει η άλλη ωοθήκη την εργασία αυτή.

Ψαχνετε για

Πώς υπολογίζουμε τις γονιμες μερες